Registre i NIF de l' Entitat

Número de Registre de l' Entitat 58394 Resolució 20/04/2016, Secció Primera del Registre d' Associaciosns. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Serveis Territorials de Girona.
 
Número d' Identificació Fiscal G55262398