Pressupost pel 2018

         Pendent de la segona part de l' Assemblea ordinària de Socis