Inscripcions de socis

ÀMBIT SANT LLUCIMPRIMIR AQUESTA FULLA PER INSCRIURE SOCIS INDIVIDUALS, OMPLIR-LA, SIGNAR-LA I FEU-NOS-LA ARRIBAR.

TAMBÉ HI HA POSSIBILITAT D'INSCRIURE GRUPS DE PERSONES O ENTITATS JURIDIQUES (demaneu-nos el full d' inscripció).

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE (SEPA)

Quota trimestral de SOCI

Àmbit Sant Lluc

NIF G55262398

 

DADES DEL SOCI

TITULAR: ____________________________________________________________

NIF o DNI del SOCI:       _______________

Adreça:   ____________________________________________________________

Codi Postal- Ciutat:     ___________     ____________________________________

Correu electrònic:       __________________________________________________

Telèfons:  ________________    ________________    ______________

Titular de compte bancari:  _____________________________________________

NIF titular compte bancari: _____________

Nombre de compte (IBAN): ES_________________________

BIC:  ____________________

Mitjançant la signatura d’aquest ordre de domiciliació, el SOCI autoritza ÀMBIT SANT LLUC a enviar instruccions a l’entitat bancària del SOCI per fer càrrecs al seu compte i autoritza  l’entitat bancària a efectuar aquests càrrecs al seu compte segons les instruccions d’Àmbit Sant Lluc.

Com a part dels seus drets, el SOCI està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat bancària en els termes i condicions del contracte que hi ha subscrit. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins el termini de vuit setmanes següents a la data del càrrec al compte.

Olot,___ de __________________ del 2016

 

Signatura del soci:

........................................................................................................................

(  )  Familiar de l’ artista: ____________________________________________

(  )  Artista actualment  

(  )  Soci nominal  (quota 10 € al mes)

(  )  Soci col·laborador (quota 5 € al mes) 

(  )  Soci benefactor (donacions)

-Cal adjuntar fotocopia del DNI.-Els socis col·laboradors, són aquells que sense ser artistes ni familiars d’ antics artistes promouen l’ entitat.