Conveni amb l' Ajuntament d' Olot i import de la subvenció rebuda

Durant l' exercici econòmic del 2017, hem rebut de l' Ajuntament d' Olot, una subvenció per conveni, de 11.000 €