Funcions i tasques de l' Entitat 

LES FUNCIONS I TASQUES HAN CANVIAT. NO SÓN AQUESTES

 

ÀMBIT SANT LLUC és una entitat sense ànim de lucre que neix a partir de la proposta d’un grup de ciutadans format per hereus i familiars de diversos artistes de la Garrotxa, ja traspassats, que custodien part del seu llegat artístic i preocupats per la seva conservació.

Amb la intenció de salvaguardar un patrimoni pictòric representatiu d’ una època, coincideixen que caldria ordenar, classificar i estudiar tot el material existent i, alhora, gestionar, difondre i donar a conèixer el conjunt d’ aquest fons, des d’ una plataforma o aparador comú. L’ entitat, d’ altra banda, està oberta a altres artistes vius que poden estar-hi igualment interessats, col·leccionistes i entusiastes de l’art en general.

OBJECTIUS DE L’ ASSOCIACIÓ:

  • Preservar el patrimoni artístic dels diversos artistes. Vetllar per conservar-lo..
  • Crear una base documental de tots ells: catalogació, biografies, fotografies, correspondència, dossiers premsa, catàlegs, premis, bibliografia, etc.
  • Gestionar i difondre el fons amb exposicions, seminaris, conferències, intercanvis, etc.
  • Editar publicacions i articles.
  • Fomentar la pràctica artística en general amb l’ organització d’ activitats: tallers, cursos, concursos artístics, premis, etc.