Contacte

La nostra seu social està a la Plaça Rector Ferrer, 13, 1r. pis (ascensor)

i els nostres contactes actuals són:

TELEFON 872 218832

concepciobatalle@hotmail.com            Presidenta, en exedència

joabci@hotmail.com                                 Vice-President, en funcions de 

                                                                         president accidental

toni.nuca@hotmail.com                            Tresorer

raimondlola@hotmail.com                       Secretari                      

 

Contactar