Conveni amb l' Ajuntament d' Olot i import de la subvenció rebuda

Durant l' exercici econòmic del 2016, hem rebut de l' Ajuntament d' Olot, una subvenció per conveni, de 10.000 €