Organigrama de les Comissions

Per acord de la Junta, queden clausurades les comissions, en previsió d' una nova organització.