Identificació dels responsables i càrrecs

                                               Veure a organigrama de la Junta