Codi ètic

Per acord de la Junta Directiva, s' anula el Codi ètic.