Codi ètic

Com a Junta de l’ Associació ens definim: demòcrates, sense ànim de lucre, universals, oberts, sense distincions socials, de classe, de raça, de sexe, religiosa,  política i nacional. I al servei dels socis.

Com a demòcrates, assumim els acords de les assemblees de socis i juntes, escoltant tothom I resolguent els temes amb diàleg, procurant el consenç, I votant, si cal, com a darrer recurs.

Com a sense ànim de lucre, ens prohibim la venda de les obres exposades i el mercadeig entre artistes i compradors dins de la sala.

Excepcionalment l’ Associació, podrà vendre, subastar o sortejar obra de la seva propietat, sempre que el valor de la venda recaigui al fons de l’ entitat.

Com a universals i oberts. Recollirem exposicions d’ alters indrets I altra gent, I estarem atents a les opinions generals.

Sense distincions socials, ni a socis, ni a artistes, ni a públic en general.

Sense distincions de classe, de raça, de sexe  o política en tots els seus àmbits, tan con a temes expositius com a atenció al públic.

Sense distincions de caire religiós. Tot i ser hereus d’ una cultura socio-catòlica, l’ Entitat es declara com a tal, laica, dins d’ un Estat que s’hi proclama.

Com a nacional ens definim entitat ciutadana de Catalunya, però acceptem totes les arts i persones i pensaments d’ arreu del món.

Com a servei als socis, cumplirme els estatuts aprovats per l’ assemblea. Només els socis tindran dret a exposar. No obstant, la Junta es reserva el dret poder exposar altres obres, si les circunstàncies ho requereixen (exemple, exposicions d’ extrangers, de circuïts, etc.)

Olot a 14 de juny de 2016